4 อาการโรคหัวใจ

โรคหัวใจนั้นเป็นอาการเป็นการที่มีอาการแบบหลากหลายชนิด แบ่งมาได้เป็น โรคหัวใจ

1.สถานการณ์ล้มเหลว
การที่สถานการณ์หัวใจล้มเหลวนั้นมิได้แสดงว่าอาการนี้จะก่อให้หัวใจนั้นยุคเต้นหรือไม่ทำงาน แต่ะเป็นสภาวะที่หัวดวงใจไม่สามารถที่จะทำงานได้ดี แต่ว่าสภาวะนี้เป็นสถานการณ์ที่หัวใจอ่อนแอรวมทั้งอ่อนแรงที่ทำให้การที่จะทำสิ่งต่างๆนั้นเป็นเป็นเรื่องยากมากขึ้น แม้กระนั้นยังมีวิธีที่จะสามารถทำให้หัวใจนั้นกลับมาแข็งแรงได้อีกรอบด้วยตัวคุณเองหรือหมอที่จะช่วยเหลือทางด้านหัวใจ
2.
หลอดเลือดหัวใจตีบ
อาการหลอดเลือกหัวใจตีบ ชอบเจออยู่กลุ่มคนแก่หรือพวกคนแก่ การที่จะให้เป็นโรคนี้นั้นเป็น การที่แก่ที่มาขึ้น รวมทั้งมีการดูดบุหรี่ที่บ่อย และไม่ค่อยที่จะบริหารร่างกายเลยทำให้มีการตีบหรือตันในเส้นโลหิต อาการที่เจ็บไข้ที่เป็นโรคนี้นั้นชอบมีอาการที่อ่อนเพลียง่าย และก็มีการเจ็บหรือแน่นที่หน้าอก
3.
หัวใจเต้นผิดจังหวะ
การที่สภาวะหัวใจที่เต้นผิดจังหวะ หรือ ภาวาะที่หัวใจนั้นเต้นช้า และก็ สลับกับเร็วอาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีบางเวลาที่ช้ากว่าธรรมดา บางทีก็อาจจะเป็นจากความผิดปกติของการนำไฟฟ้าของหัวใจ เลยทำให้กล้ามของหัวใจนั้นเต้นผิดจังหวะ อาการที่เจอจากผู้เจ็บป่วยนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการที่เจ็บหน้าอก มีลักษณะอาการเมื่อยล้านิดหน่อย อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีอาการที่หน้ามืดบาง ก็เป็นเพราะว่าการเต้นของหัวใจ การรักษาหัวใจเต้นเร็ว นั้นจะเป็นการรักษาอาการนี้ด้วยยาซะส่วนใหญ่ นอกจากนี้ผู้ป่วยนั้นต้องหลีกเลี่ยง ความเครียด และต้องพักให้มากกว่าเดิม หมั่นที่จะออกกำลังกายเพื่อระบบหัวใจนั้นกลับมาคงสภาพปกติ
4.
หลอดเลือดแดงโป่งพอง
ร่างกายของคนเรานั้นจะมีบทบาทนำเลือดแดงของพวกเรานั้นจากหัวไปสู่อวัยวะในร่างกายเพื่อเลี้ยงดู และมีความยาวตั้งแต่อกไปจนกระทั่งท้อง การที่จะเป็นโรคนี้นั้นควรจะมีความผิดปกติที่ทำให้อ่อนแอทางด้านผนังทพให้เสื่อมตามอายุและก็เกิดการผิดปกติ เลยทำให้เลือดนั้นไปโปร่งพองในรอบๆนั้น และก็แตกออกมาจากช่องอก
อาการของโรคหัวใจมักพบกับเด็ก
เด็กนั้นดูดนมม่าม้าเลยทำให้เกิดการเหน็ดเหนื่อยงาย , หายใจเร็วกว่าธรรมดาและก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีอาการหอบตามมาด้วย มีน้ำหนักตัวที่น้อยและไม่ค่อยมากขึ้นซักเท่าไหร่ หรือ เลี้ยงไม่ค่อยโตนั้นเอง หัวใจบางครั้งก็อาจจะเต้นแรงเกินไป
โดยการรักษานั้นจะเป็นการให้ยาที่เข้าไปให้บำรุงทางด้านหัวใจ รวมทั้งเป็นยาที่ถ่ายออกทางฉี่ของพวกเราและก็ลดสถานการณ์ทางด้านหัวใจที่อ่อนแอ ถ้าหากเด็กหรือคนไข้นั้นมีลักษณะที่เต้นผิดปกติ สามารถที่จะใช้ยาควบคุมเพื่อการเต้นที่ผิดปกตินั้นกลับมาดีขึเนและช่วยเยียวยา

Author: Arlene Coleman